روزهای برزخی

خدایا..!!

کاش اعتراف کنی

جهنمی در کار نیست

برای ما

همین روزهای برزخی زمینی کافیس
/ 4 نظر / 6 بازدید
عاشق

حتی فکر تو هم خواب از سر من می بره عشقم [قلب][گل]

عاشق

چفد خوندن پاسخ هایی که به پیام هام دادی حس خوبی داره واقعا ازت ممنونم که برام وقت گذاشتی و پاسخ تک تک پیام هامو دادی عزززززززززززززیزم[ماچ]

عاشق

بگو در راه عشق ما چه باشد نقطه پایان نه وصل ما بود ممکن نه دل کندن بود آسان به امید چه بنشینیم که هر چه پیش رو بینیم سراب است و میان آن رهی دشوار و بی پایان فلک بر ما همی تازد جهان با ما نمیسازد دگر ما بر چه دل بندیم بگو دیگر عزیز جان مرا دردیست ازعشقت که بر اغیار نشد عنوان همان بهتر بسوزم زان غمت در خلوت پنهان بیا تا بشکنیم زنجیر سرد بیکسی ها را رها گردیم از این دوران سخت غربت هجران ز یک دست نازنین من صدایی برنمیخیزد بده دستی به دست من که بگریزیم از این زندان [ماچ][گل]

رضا

از مطالب بسیار زیبای وبلاگت در وبلاگم استفاده کردم راضی باش ممنونم از اینکه به من سر می زنی و منو لینک می کنی این آدرس سایت من است rezap502.epage.ir این آدرس وبلاگ عمومی من است rezap502.persianblog.ir این آدرس وبلاگ سیاسی من است r502p.persianblog.ir و این هم آدرس وبلاگ عقل و عشق است rp502.persianblog.ir