بوسه

با تو گویی خدا مرا آرام

می برد روی دوش خود به بهشت!

با تو انگار ازل همین حالاست با تو نقش فرشته کمرنگ ست

من که باشم در این میان که خدا در هوای تو سخت دلتنگ ست!

بدنت همزمان حریق و حریر
من از اعجاز تو خبر دارم!!

در تن نازکت خدا پیداست
تا ابد من به تو نظر دارم
 
/ 0 نظر / 8 بازدید