محبوبم ....

امشب تمام ستاره های آسمان گریه میکنند

امشب تمام مرغان آسمان اشک میریزند

امشب اشکی از چشمی میریزد

امشب قلبی میشکند و صدای شکستنش به آسمانها میرسد

اما نمیدانم ...نمدانم چرابه گوش خدا نمیرسد

من صدای شکستن قلب خویش را با گوشهای خود شنیدم

و فکر میکنم اولین کسی باشم که صدای درهم شکستن قلب خویش

را با گوشهای خود شنیده باشد

نمیدانم آیا خدایی هست؟

اگر هست چه خدای خاموشی، و من از این همه خاموشی قلبم میگیرد

و دوست دارم فریاد بکشم

آخر با که بگویم درد این قلب شکسته را

دلم میخواهد آنقدر فریاد بکشم که صدای فریادم قلب عاشقان را به لرزه بی اندازد

دلم میخواهد آنقدر فریاد بزنم و دیوانه وار بگویم

آخر تو ای خدای خوب من

تو چطور بنده ای آفریده ای که از عهده اش بر نمی آیی ؟

تو چطور میتوانی این همه ناعدالتی را ببینی وبه صدا در نیایی ؟

مگر نه اینکه میگویند تو بخشنده ای ؟

پس اگر گناهی مرتکب شده ام به در گاهت

به بزرگواری خودت مرا ببخش

مگر نه اینکه میگویند تو رحیمی ؟

پس چرا به من رحم نمیکنی ؟

خدایا من خیلی زجر کشیدم

من خیلی رنج کشیدم به امید آنکه درب رحمتت را به رویم بگشایی

من که در اول جوانی چنان زیر بار مشکلات کمرم خم شده

که دیگر قدرت ایستادن از من سلب شده

خدایا به او بگو:

برای همیشه  دوستت دارم .

/ 0 نظر / 46 بازدید