جملات زیبای یک عاشق

این بی حیایی دست خودم نیست ..!

تورا که می بینم پیراهنم در تنم بی قراری می کند ..!!

به ما دروغ می گفتند که: خواستن توانستن است... گاهی خواستن داغ بزرگی است، که تا ابد بر دلت می ماند....

گفته اند: روز محشر با کسی که دوستش داری محشور خواهی شد! یعنی ما با هم! چقدر برای تموم شدن دنیا بی تابم...

کاش در دهکده عشق فراوانی بود توی بازار صداقت کمی ارزانی بود کاش اگر گاه کمی لطف به هم میکردیم مختصر بود ولی ساده و پنهانی بود

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید