صبر و انتظار

روزگاریست روزهایم را پر میکنم،میگذرانم،
شاید میگذرانیم،خیلی وقت است با واژه های صبر و انتظار خود را سرگرم میکنیم،خود را آرام میکنیم،
که شاید روزی جایی زمانی لحظه ای ...آن شود که هم خدای دل بخواهد هم خود دل


/ 0 نظر / 5 بازدید